Poplatky spojené s konáním obřadu

Poplatek za pronájem obřadních míst

  • 8.000,- Kč civilní sňatek v zámecké kapli
  • 10.000,- Kč civilní sňatek v exteriéru nebo sňatek církevní v zámecké kapli

V případě nepříznivého počasí se sňatek z exteriéru přesouvá do interiéru kaple. Rozdíl v poplatku se nevrací.

Správní poplatky za civilní obřad konaný mimo úředně stanovenou obřadní síň

  • 1.000,- Kč oba snoubenci mají trvalý pobyt v ČR
  • 3.000,- Kč jeden snoubenec má trvalý pobyt v ČR
  • 4.000,- Kč oba snoubenci mají trvalý pobyt mimo ČR

Hudební doprovod

Pokud si budete přát, obřad může být doprovázen živě interpretovanou hudbou na varhany. Poplatek činí:

  •  500,- Kč v případě obřadu v interiéru
  •  700,- Kč v případě obřadu v exteriéru

Je možné si zajistit i vlastní hudební doprovod, v tomto případě je třeba se na podrobnostech domluvit se správou zámku Kozel již při sepisování smlouvy.

Fotografování v interiérech zámku

Fotografování v zámeckých interiérech je nutné rezervovat s dostatečným předstihem. Zúčastnit se ho smí maximálně 10 osob včetně fotografa. Poplatek za tuto službu činí 5.000 Kč.