• Rezervace prohlídek
  • Prodej upomínkových předmětů
  • Výstavy, koncertní a dramatická vystoupení - v rámci návštěvnické sezóny
  • Svatební obřady civilní i církevní
  • Pronájem prostor k pořádání společenských akcí - jízdárna, kaple, modrý salon, zámecká terasa, park
  • Kompletní zajištění společenských a kulturních akcí