Služby pro hendikepované návštěvníky

Celý areál zámku Kozel je bezbariérový. To znamená oba návštěvnické okruhy - zámek a jízdárna, ale také zámecká kaple, kde se pořádají svatební obřady, koncerty a bohoslužby. Cukrárna Café Kozel, restaurace Podzámčí spolu s veřejnými toaletami jsou rovněž bezbariérově upravené pro návštěvníky postižené na pohybovém ústrojí.

K přístupu do areálu doporučujeme takto postiženým návštěvníkům použít vjezd na vnitřní parkoviště.

Správa zámku Kozel ve snaze vyjít vstříc také návštěvníkům s postižením sluchu nebo zraku nabízí technická zařízení a speciální texty umožňující zprostředkovávat informace o zámku a jeho expozici i takto postiženým zájemcům. Více se dozvíte v příslušné kategorii.