Návštěvníci s omezenou schopností pohybu - služby pro vozíčkáře

Celý areál zámku je bezbariérový.

1. Rozsah přístupnosti památky – návštěvnických okruhů - památka (její prohlídkové okruhy) je pro vozíčkáře zcela přístupná i bez doprovodu (s jednou výjimkou a sice 1.patro jízdárny)

2. Doprava - železniční stanice s plošinou pro vozíčkáře - ne  – zjistit si předem na internetové adrese ČD www.cd.cz  druh vlaku, který pojede

3. MHD - Městská hromadná doprava – nízkopodlažní dopravní prostředky - ne

4. Přístup autem k památce - ano

5. Parkování - vyhrazená místa pro řidiče – návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace - ano

6. Přístupnost parkoviště - při přesunu z parkoviště k zámku není nutný doprovod

7. Přístup pro vozíčkáře na mechanickém vozíku a elektrickém vozíku

8. Možnost dobíjení baterie elektrického vozíku v areály památky - ano (na požádání)

9. Informace pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace - zvýhodněné vstupné pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P

10. Toalety - bezbariérově přístupná toaleta upravená pro vozíčkáře

11. Umístění bezbariérové toalety - v přízemí památky

12. Přístupnost bezbariérové toalety - toaleta je přístupná pouze v době, kdy je památka zpřístupněna veřejnosti

13. Dostupnost bezbariérové toalety - toaleta je běžně přístupná v rámci návštěvní doby

14. Do kabinky WC se vstupuje z předsíňky / průjezdu – šířka dveří předsíňky / průjezdu- 135 cm

15. Směr otevírání dveří do předsíňky / průjezdu - ven

16. Výška kliky dveří do předsíňky / průjezdu – 110 cm (stále otevřené)

17. Dveře předsíňky / průjezdu se otevírají - lehce

18. Dveře předsíňky / průjezdu se otevírají - lehce

19. Možnost manipulace s vozíkem v předsíňce / průjezdu - bez omezení

20. Madlo na dveřích do předsíňky / průjezdu - stále otevřené

21. Světlo v předsíňce / průjezdu se rozžíná - automaticky

22. Kabinka toalety – je uzavírací zevnitř - ano

23. Je možné v případě potřeby odjistit zámek zvenčí? - ne

24. Je v kabince WC kabině nouzové signalizační zařízení? - ne

25. Šířka dveří kabinky toalety - 90 cm

26. Směr otevírání dveří kabinky toalety - dovnitř

27. Výška kliky dveří kabinky toalety – 103 cm

28. Madlo na dveřích kabinky toalety - ne

29. Dveře kabinky toalety se otevírají - lehce

30. Světlo v kabince se rozžíná - automaticky

31. Rozmístění zařízení WC kabinky

32. Šířka a hloubka manipulačního prostoru v kabince
- před WC mísou WC – (muži) 125 cm; (ženy) 100 cm
- po stranách WC mísy – (muži) 75 cm, 40 cm; (ženy) 110 cm, 30 cm
- uhlopříčně k WC míse – (muži) 80 cm; (ženy) 150 cm

33. Madla - ano

34. Výška sedátka WC mísy - 40 cm

35. Výška vrchní hrany umyvadla - 80 cm 

36. Hloubka umyvadla a její vliv na dosah vodovodní baterie a mýdla - 40 cm 

37. Podjezd pod umyvadlo - výška 65 cm

38. Podjezdu po umyvadlo - brání částečně sifon

39. Vodovodní baterie - páková baterie

40. WC s pultem pro přebalení děti 0- 3 let - ano

41. Do toalety se vstupem s předsíňky se vstupuje z předsíně / průjezdu - ano

42. Přístupové cesty, komunikace v areálu památky - stav a povrchy - dlážděná cesta - sypané povrchy

43. Šířka komunikací v areálu památky - cca 1,4 – 6 m

44. Umístění vstupů do zpřístupněných areálu památky, zpřístupněných objektů památky - v rovině

45. Vstupy do areálů a objektů památky - šířka dveří (hlavní vstup) - 70 cm - až 2,65 m 

46. Způsob otevírání vstupních dveří do areálu – objektu památky - dveře otevírá průvodce (jedno křídlo dveří, obě křídla dveří) 

47. Zvýšené prahy dveří do areálu – objektů památky - ano (s možností přiložení nájezdů)

48. Vstup do památky se dvěmi křídly dveří - šířka prostoru na „průjezd“ vozíku při otevření jednoho křídla  (zámek 1 křídlé, jízdárna 2 křídlé, kaple 2 křídlé)

49. Je možné, aby druhé křídlo otevřel doprovod? - ano

50. Prostor za dveřmi - bez překážek

51. Když je otevření zapotřebí personálu památky, jakým způsobem je možné zajistit jeho pomoc? Ohlášení se v pokladně

52. Interiéry památky - památka je - přízemní

53. Prohlídka zpřístupněné části památky (prohlídkové okruhy) - bezbariérová část prohlídky

54. Povrchy v interiéru památky- nebrání volnému pohybu vozíčkáře

55. Dveře v zpřístupněných částech památky – způsob otevírání
- mechanický
- dveře otevírá průvodce (jedno křídlo dveří, obě křídla dveří)

56. Zvýšené prahy dveří v zpřístupněné části památky - ano

57. Výška zvýšených prahů - 3 x výška cca 5cm

58. Pomůcky pro zpřístupnění památky vozíčkářům - pro zpřístupnění památky pro vozíčkáře byly využity tyto pomůcky – nájezdové rampy

59. Park – zahrada kolem památky - park je zcela přístupný bez pomoci doprovodu (v okrajové části svažitý terén)

60. Povrch pěšin parku - částečně pevný povrch, částečně povrch pokrytý sypkým materiálem

61. Zahradní a parkové stavby, pavilóny, skleníky, altány - určené k návštěvě a prohlídce