Návštěvníci s poruchami sluchu - nedoslýchaví a neslyšící

Prohlídky jsou možné jen po předchozí domluvě a rezervaci. Děkujeme za pochopení.

Návštěvníci mají možnost v prostorách zámku Kozel využívat schopnosti přístroje Opus Click a Guideloop. 

Opus Click

Nový multimediální průvodce Opus Click přináší návštěvníkům animace a videosekvence. Pro návštěvníky se ztrátami sluchu nebo nedoslýchavé je na něm připraven průvodcovský výklad ve znakové řeči. Za poplatek je možno si tuto službu zakoupit v pokladně zámku.

Guideloop

Dále mají možnost v prostorách zámku Kozel využívat schopnosti přístroje Guideloop. Na vyžádání u pokladny zámku, bude tento přístroj bezplatně použit pro danou skupinu návštěvníků. Indukční smyčka Guideloop je přenosný přístroj s jednoduchým ovládáním, které umožňuje komunikaci mezi průvodcem a hosty se sluchovým postižením bez jakýchkoli překážek. Díky dosahu až 5 metrů získávají návštěvníci mnohem větší svobodu pohybu v rámci skupiny a mají možnost lépe přijmout a ocenit poskytované informace.