Poplatky

SPRÁVNÍ POPLATKY ZA CIVILNÍ OBŘAD KONANÝ MIMO ÚŘEDNĚ STANOVENOU OBŘADNÍ SÍŇ :

1.000,- Kč oba snoubenci mají trvalý pobyt v ČR
3.000,- Kč jeden snoubenec má trvalý pobyt v ČR
4.000,- Kč oba snoubenci mají trvalý pobyt mimo ČR
Poplatek uhraďte Obecnímu úřadu ve Šťáhlavech hotově nebo poštovní poukázkou, kterou obdržíte na OÚ.

POPLATEK ZA PRONÁJEM KAPLE NA ZÁMKU KOZEL NEBO MÍSTA V EXTERIÉRU (PARKU):

8.000,- Kč civilní sňatek v zámecké kapli
10.000,- Kč civilní sňatek v exteriéru nebo sňatek církevní v zámecké kapli i v exteriéru
V případě nepříznivého počasí se sňatek z exteriéru přesouvá do interiéru kaple. Rozdíl v poplatku se nevrací.

Poplatek uhraďte hotově nebo platební kartou správě zámku Kozel do 14ti dnů od sjednání termínu.

ZRUŠENÍ SMLOUVY O PRONÁJMU KAPLE NEBO MÍSTA:

Zrušíte-li smlouvu o pronájmu kaple nebo místa z vážných důvodů (doložená nemoc nebo úmrtí snoubenců nebo jejich rodičů), bude Vám částka vrácena bez jakéhokoliv storno poplatku. V ostatních případech Vám bude účtován storno poplatek takto:
4.500,- Kč - odstoupení od smlouvy do 14-ti dnů před termínem
3.500,- Kč - odstoupení od smlouvy 2 až 8 týdnů před termínem
2.000,- Kč - odstoupení od smlouvy 8 a více týdnů před termínem

HUDEBNÍ DOPROVOD

Zvukovou kulisu svatebního obřadu tvoří živě interpretovaná hudba na varhany. Úhradu hudebního doprovodu ve výši 500,- Kč v případě obřadu v interiéru, nebo 700,- Kč v případě obřadu v exteriéru, proveďte varhaníkovi v hotovosti před obřadem na zámku Kozel.

Je možné si zajistit i vlastní hudební doprovod, v tomto případě je třeba se na podrobnostech domluvit se správou zámku Kozel již při sepisování smlouvy.