Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku – Státní zámek Kozel – pronájem prostor pro Občerstvení Podzámčí

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o pronájem prostor pro Občerstvení Podzámčí na státním zámku Kozel.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 5. 3. 2018. 

  • Návrhy budou doručeny nejpozději do 12.00 hod. na adresu: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 01 České Budějovice, v zalepené obálce a označeny: „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně.
  • Otevírání obálek proběhne dne 6. 3. 2018 na stejné adrese. Vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 13. 3. 2018.
  • Prohlídka pronajímaných prostor není organizována, pronajímané prostory lze navštívit v pracovních dnech po telefonické domluvě, tel. 723 052 290. S doplňujícími dotazy se lze obracet na níže uvedenou kontaktní osobu. Vyhlašovatel poskytne zájemci na vyžádání půdorysy prostor.
  • Kontaktní osoba pro podání detailních informací o pronajímaných prostorách: Bc. Jan Polívka, tel. 723 052 290, e-mail: polivka.jan@npu.cz.
  • Podrobné informace o této veřejné soutěži najdete v dokumentu ke stažení zde.