Naučná stezka - Vyhlídka Mariina skála

Nový vyhlídkový altán je replikou historického objektu, který v místě dříve stával. První zmínka o původním altánu pochází z roku 1838.

Naučná stezka

Okolí zámku Kozel nabízí nové turistické cíle. Rovný milion korun investoval státní podnik Lesy České republiky na zpříjemnění pobytu návštěvníků v prostředí lesního komplexu Kamýky. Díky vynaložené investici tak Lesy ČR slavnostně otevřely nově vybudovaný vyhlídkový altánek na Mariině skále. Kromě toho Lesy ČR dokončily další tři významné místní investice: rekonstrukci lesní cesty Kolejka i výstavbu odpočinkového místa Mariino zátiší a parkoviště u Kornatického rybníka. Všechny jmenované projekty, nacházející se v katastru obce Milínov, Lesy ČR realizovaly v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ sloužícího k podpoře a rozvoji veřejně prospěšných funkcí lesů.  Lesy v okolí zámku Kozel jsou protkány množstvím turistických tras i cyklotras včetně dvou vyznačených naučných stezek. Samotný zámek Kozel patří k nejnavštěvovanějším památkám Plzeňského kraje.

Vyhlídka Mariina skála

Nový vyhlídkový altán je replikou historického objektu, který v místě dříve stával. Výstavba nového altánu probíhala podle dochovaných fotografií. O původním altánu je zmínka již v roce 1838 a to pod názvem Mariaruhe. Po roce 1918 je používán název Mariina skála či Mariarut.  Nechal jej postavit tehdejší majitel panství Kristian Valdštejn. Altán byl stržen vichřicí v roce 1953. Na buližníkové skále je vytesán datum vzniku samostatné republiky 28. října 1918.

 

Odpočinkové místo Mariino zátiší

Zřízeno na přístupu k vyhlídkovému altánu u cesty.

Parkoviště Kornatický rybník

Parkoviště o rozměrech 56 krát 5 metrů s kaleným povrhem, na kterém mohou návštěvníci lesů odstavit svá motorová vozidla, je u lesní cesty vedoucí ke Kornatickému rybníku. Tento rybník i okolní lesy patří mezi hojně navštěvované.

Lesní cesta Kolejka

Zrekonstruovaná lesní cesta prochází lokalitou, kde vedla lesní úzkokolejná železnice. Ta ve 20. a 30. letech 20. století sloužila ke svozu dřevní hmoty k zaniklé pile pod Lopatou a dále pokračovala až  k překladišti u státní dráhy. Úzkokolejka se využívala v době, kdy ve zdejších lesích bylo nutné zpracovat velkou mniškovou kalamitu.

Cesta s kaleným povrchem je dlouhá 1431 metrů a spojuje turistické rozcestí pod Lopatou a Neslívský rybník. Její částí prochází i naučná stezka F. X. France mapující nejen v lese ukryté stopy středověkého i dávného osídlení zdejší krajiny, ale také přírodní krásy v podobě rezervací Lopata, Hádky a Zvoníčkovna.

Lesy ČR doporučují návštěvníkům dbát při pohybu na lesní cestě zvýšené opatrnosti. Kromě turistů slouží primárně lesnímu provozu, v některých dnech se na ní může pohybovat lesnická technika.