Vstupné

Platební metody: Platební karty Hotovost

Zámek (základní okruh)

Více informací o okruhu
Výklad v češtině
 • Kategorie návštěvníků Cena
 • Dospělí od 25 do 64 let 180 Kč
 • Senioři 65+ 140 Kč
 • Mládež od 18 do 24 let 140 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 140 Kč
 • Děti od 6 do 17 let 50 Kč
 • Děti do 5 let zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce organizované skupiny (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Karta zaměstnance s QR kódem MK ČR * zdarma
 • Průkaz ICOMOS * zdarma
 • Celoroční volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Průkaz zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Průkaz Náš člověk * zdarma
 • * Platí pouze pro jednu osobu (držitele průkazu)
Příplatky
 • Kategorie Cena
 • Audio (AJ, NJ, FrJ, RJ) - lze využít pouze v případě skupin nad 10 osob 40 Kč
 • Cizojazyčný text (AJ, NJ, FrJ, RJ) 20 Kč

nutnost rezervace pouze pro skupiny

Jízdárna

Více informací o okruhu
V případě konání sezónních výstav se ceník vstupného řídí cenovým výměrem pro danou výstavu
 • Cena
 • 80 Kč
 • 60 Kč
 • 60 Kč
 • 60 Kč
 • 20 Kč
 • zdarma
 • zdarma
 • zdarma
 • zdarma
 • neposkytuje se
 • neposkytuje se
 • zdarma
 • zdarma
 • zdarma
 • zdarma

nutnost rezervace pouze pro skupiny