Zpoplatnění parku

Informace k zpoplatnění zámeckého parku.

Vstup do parku bude zpoplatněn od dubna do října. Pro toto období můžete zakoupit permanentní vstupenku v hodnotě 200 Kč na osobu nebo jednorázově uhradit 60 Kč. Děti do šesti let mají vstup do parku zdarma celoročně. V době konání jarmarků a vybraných akcí bude park od platby osvobozen. O této výjimce vás budeme informovat u každé akce indivduálně.

Vstupné do zámeckého areálu bylo zavedeno nejen na základě stále se zvyšující nákladnosti péče o něj, ale také z důvodu blížícího se konce jeho životního cyklu. Na revitalizaci čekají jak rozsáhlé růžové záhony, keře i stromové výsadby, tak také objekty, jako je historický skleník nebo zahradnictví. Opomenout samozřejmě nelze ani obměnu strojového vybavení. Dalším přínosem bude např. pořízení informačních popisků k jednotlivým rostlinám nebo historických hracích prvků pro děti. Část získaných prostředků bychom rádi investovali také do rekonstrukce objektů sloužících pro provoz gastronomie.