Pronájem prostor na provoz rychlého občerstvení na zámku Kozel

AKTUALIZACE INFORMACÍ: Veřejná soutěž na pronájem prostor byla zrušena. Národní památkový ústav, správa státního zámku Kozel vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu prostor na provoz rychlého občerstvení na státním zámku Kozel.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 20. 5. 2019. 

  • Návrhy budou doručeny nejpozději do 12:00 hod. na adresu: Správa zámku Kozel, Šťáhlavy 67, 332 03  Šťáhlavy, v zalepené obálce a označeny:  „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně.
  • Otevírání obálek proběhne dne 20. 5. 2019 ve 13:00 hod. na stejné adrese. Vyhodnocení bude provedeno tentýž den.
  • Předběžný termín zahájení provozu: 1. 6. 2019 
  • Doba trvání smlouvy: od 28. 5. 2019 do 30. 9. 2019
  • Kontaktní osoba pro podání detailních informací o pronajímaných prostorách: Jan Polívka, tel. 723 052 290, e-mail: polivka.jan@npu.cz.