Státní zámek Kozel

Contact:

Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích,
náměstí Přemysla Otakara II. č.34, 370 21 České Budějovice

Státní zámek Kozel

Address: Šťáhlavy 67, 332 03 Šťáhlavy

Phone: +420 377 969 040–1

GSM: +420 606 650 854

E-mail:  kozel@npu.cz

GPS: Loc: 49°40'14.58"N,13°31'48.47"E, UTM zone 33: N 5503058 E 393943

Web: http://www.zamek-kozel.cz

Contact person: Site manager of the State Chateau Kozel -  Jan Polívka

GSM:  +420 606 666 420

E-mail: polivka.jan@npu.cz


Majetkové poměry:

Národní kulturní památka - zapsaná ve státním seznamu pod registračním číslem - 489
Vlastník: Český stát
Uživatel: Národní památkový ústav, ÚPS České Budějovice, nám.Přemysla Otakara II. č.34, 370 21 České Budějovice
Místo: Šťáhlavy čp. 67, Obec: Šťáhlavy
Kraj: Plzeňský  

Nemovitý majetek:

Majetek: viz výpis z evidence nemovitostí
Výpis z listu vlastnictví: č. 214
Výpis z evidenčního listu: č. 99
Areál kulturní památky - prohlášen 22. 4. 1992 MK ČR
Ochranné pásmo kulturní památky - vymezeno referátem kultury OÚ Plzeň-jih dne 19. 10. 1993 

Movitý majetek:

Mobiliární fond zámku Kozel - zapsaný ve státním seznamu pod registračním číslem 5880 a čítající 4.847 inventárních čísel
Knihovní fond zámku Kozel - zapsaný ve státním seznamu pod registračním číslem 6191 a čítající 26.345 inventárních jednotek 

Areál klasicistních objektů, obklopený 30 ha přírodně krajinářským parkem, stavěný jako sezonní lovecké sídlo Václavem Haberditzem pro Jana Vojtěcha Černína a dobudovaný J. N. I. Palliardim v celistvý komplex, který se díky nepřetržitému používání dochoval v relativně dobrém stavu až do zestátnění jako ukázka bydlení přelomu 18. a 19. století. V roce 1816 změnil zámek majitele - stal se jím rod Waldstein-Wartemberků, který tento majetek vlastnil až do konfiskace na základě dekretu č. 108/1945 prezidenta republiky.

V roce 1946 byl zámek Kozel vybrán k tzv. kulturně výchovnému využití a spolu s dalšími 112 památkovými objekty zpřístupněn veřejnosti. Zároveň se stal jednou z 35 „sběren” tzv. svozů mobiliárních fondů, které Národní kulturní komise určila k deponování mobiliárních fondů, které vybrala asi z 2 500 hradů a zámků (tyto historické objekty po zestátnění začaly sloužit k jiným než kulturním účelům). Od té doby se eviduje na zámku Kozel 74 tzv. svozů. Tento mobiliární fond pak posloužil jako materiál, ze kterého doc.PhDr. Blažíček vybudoval expozici, která měla evokovat atmosféru bydlení šlechty přelomu minulého století.